Cách Viết Phiếu Xuất Kho Theo Quy Định Mới Nhất, Cách Viết Phiếu Xuất Kho

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất.

Đang xem: Cách viết phiếu xuất kho

1. Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

*

2. Hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc bên trái: ghi rõ tên của đơn vị ( hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho.Số phiếu: được ghi theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn, ghi liên tục theo thứ tự thời gian.Ghi ngày, tháng, năm lập phiếuDòng “Họ tên người nhận hàng”: Ghi đầy đủ họ tên người nhận hàng (có thể trong hoặc ngoài doanh nghiệp)Tên đơn vị: Ghi đơn vị nhận hàng hoặc bộ phận nhận hàngLý do xuất kho: ghi rõ xuất kho để làm gì: để sản xuất hay giao người mua…

– Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

– Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người ( bộ phận ) sử dụng

– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho ( số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu )

– Cột 3,4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo quy định hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho ( cột 4 = Cột 2 x cột 3 ).

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công dụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất. học khai báo thuế

Dòng “ Tổng số tiền viết bằng chữ “: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên.

Xem thêm: Cách Kho Đậu Hũ Cà Chua Đơn Giản Ngon Khó Cưỡng, (12) Món Đậu Hũ Kho Cà Chua Nấm

Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt ( ghi rõ họ tên ) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào Cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày , tháng, năm xuất kho và cùng người nhân hàng ký tên vào phiếu xuất( ghi rõ họ tên).

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3,4 và ghi vào sổ kế toán.

Xem thêm: Cách Tính Đơn Giá Xuất Kho Trong Excel Theo Mẫu, Sổ Danh Mục Hàng Hoá( Dmhh)

Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá giữ để dõi ở bộ phận sử dụng.

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

See more articles in category: Món Kho