Cách Sử Dụng Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ Mới Nhất Năm 2021

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại chứng từ được dùng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông trên thị trường, theo đó thì doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải xuất hóa đơn hoặc chưa xuất hóa đơn để có thể tránh sự quản lý thị trường, thanh tra hoặc công an kinh tế xử phạt.

Đang xem: Cách sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển là một trong những giấy tờ được dùng phổ biến trong doanh nghiệp, công ty,… dùng với mục đích để vận chuyển hàng hóa hoặc sản phẩm nào đó trong nội bộ.

Vậy mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ năm 2021, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu?, thủ tục đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 2021, hướng dẫn viết Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Mời quý vị tham khảo bài viết của chúng tôi sau đây, để nắm rõ các quy định liên quan.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại chứng từ được dùng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông trên thị trường, theo đó thì doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải xuất hóa đơn hoặc chưa xuất hóa đơn để có thể tránh sự quản lý thị trường, thanh tra hoặc công an kinh tế xử phạt.

Việc in và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được thực hiện tương tự như hóa đơn. Theo đó thì việc sử dụng loại phiếu này cần phải đăng ký để phát hành, quản lý, báo cáo về tình hình sử dụng tới cơ quan thuế như đối với hóa đơn.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng để chứng minh về nguồn gốc của hàng hóa trong quá trình vận chuyển, ngoài ra phiếu này còn có ý nghĩa trong việc quản lý nội bộ về loại hàng hóa, sản phẩm của đơn vị đó.

Theo quy định thì mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã được quy định rõ mẫu cụ thể (quý vị có thể tham khảo chi tiết trong mục dưới của bài viết này).

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng ở 1 số trường hợp cụ thể như sau:

– Sử dụng khi xuất hàng hóa đi gia công

– Sử dụng khi điều chuyển, hợp xuất hàng hóa với các đơn vị hoặc chi nhánh mà hạch toán có sự phụ thuộc nhau.

– Khi xuất hàng hóa đưa đến của khẩu hoặc nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu

– Xuất hàng để trả ủy thác nhập khẩu nếu hàng hóa chauw được nộp thuế giá trị gia tăng trong khâu nhập khẩu

– Xuất gửi hàng đại lý cho doanh nghiệp để nhận bán hàng đại lý.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu? được nhiều khách hàng đặt ra. Sau đây chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này để quý vị có thể dễ dàng tìm được mẫu phiếu này.

Xem thêm: Hướng Dẫn: 6 Cách Kho Thịt Bò Cho Mềm Thơm, Đậm Đà Cho Cả Nhà Ngon Cơm

Hiện tại, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã được ban hành mẫu cụ thể kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC cho nên khi khách hàng có nhu cầu cần sử dụng loại phiếu này thì có thể đặt in. Tuy nhiên cần phải có thủ tục để thông báo phát hành tới cơ quan thuế có thẩm quyền. Ngoài ra, công ty hoặc doanh nghiệp,… có thể soạn công văn để gửi lên cơ quan thuế có thẩm quyền để mua

Trên đây là 2 cách để có thể mua phiếu, khi thực hiện theo những cách này thì khi đó chủ thể mới có thể sử dụng và thực hiện việc báo cáo tương tự hóa đơn.

Thủ tục đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Theo khoản 1 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC và khoản 2 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 5 điều 3 của thông tư 26/2015/TT-BTC

Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

1.Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

 Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Như vậy, khi sử dụng hóa đơn cần phải thông báo phát hành để được sử dụng tại thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

*

Hướng dẫn viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Để soạn thảo một mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ năm 2021 một cách chính xác và đầy đủ thì cần có những nội dung và cách trình bày như sau:

– Tên của cá nhân hoặc tổ chức, địa chỉ cụ thể và mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức đó

Nội dung này được trình bày trên cùng trang giấy, góc trái trang

– Tên mẫu số:03XKNB, ký hiệu và số trình bày góc phải sát bên trên trang giấy ngang với tên của tổ chức

– Tên của phiếu là: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Liên 1: Lưu

Ngày tháng năm lập phiếu xuất kho này

– Căn cứ vào lệnh điều động số bao nhiêu? Vào ngày tháng năm nào?

Của ai/cơ quan nào? Về việc gì?

– Họ và tên của người vận chuyển, số hợp đồng?

– Phương tiện để vận chuyển là: ô tô, xe máy,….

Xuất kho tại kho hàng nào? Và sau đó nhập kho tại kho hàng nào?

– Bảng chi tiết của hàng hóa, sản phẩm:

+ Số thứ tự từng hàng hóa, sản phẩm

+ Tên của quy cách, nhãn hiệu, phẩm chất vật tư cụ thể

+ Mã số của loại hàng hóa, sản phẩm

+ Đơn vị tính là kg, chiếc, lít,….

+ Số lượng gồm thực xuất và thực nhập

+ Đơn giá và thành tiền được tính theo đơn vị đồng (VNĐ)

+ Tổng cộng thành tiền là bao nhiêu?

– Ký và ghi rõ họ tên của người lập phiếu, thủ kho xuất, người thực hiện vận chuyển và thủ kho nhập

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 xuất Thực nhập  1  Kem chống nắng  OQ1  100  100  300 000  30 000 000  2  Kem dưỡng trắng da  OQ2  100  100  400 000  40 000 000 Tổng cộng:  70 000 000

Người lập

( Ký, ghi rõ họ tên)

Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Thủ kho xuất

( Ký, ghi rõ họ tên)

Hùng

Trần Văn Hùng

Người vận chuyển

( Ký, ghi rõ họ tên)

Trung

Bùi Xuân Trung

Thủ kho nhập

( Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng

Phạm Văn Hoàng

Tải (Downloaa) Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

Về nguyên tắc chứng từ của kế toán thì cần phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu yêu cầu trong mẫu, tuy vậy với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có thể chỉ cần ghi tên của hàng hóa và số lượng mà không phải ghi giá và thành tiền nếu khách hàng không muốn công khai về giá vốn.

Mặc dù vậy, nhưng nếu phát sinh thì việc ghi phiếu này đầy đủ cũng rất quan trọng, ví dụ như khi các hàng hóa, sản phẩm có vấn đề về hư hỏng hoặc mất mát thì dựa vào loại phiếu này có thể quy ra trách nhiệm của các bên gây ra.

Xem thêm: Cách Kho Cá Thu Kho Thơm Ngon, Đậm Đà Hương Vị Cho Bữa Ăn Gia Đình

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ năm 2021, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu?, Thủ tục đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 2021, Hướng dẫn viết Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

See more articles in category: Món Kho