Cách Nhập Kho Trong Phần Mềm Misa 2017, Cách Lập Phiếu Nhập Kho

*
Công ty cổ phần bikipchamcon.com Help & Support Center Search:
Contents
Index Search
*

*
IndexBookmarkPrint
Home>7. Hướng dẫn sử dụng chức năng>Menu Nghiệp vụ>Kho>Nhập, xuất kho>Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho

Cho phép lập các phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất ra, nhập kho hàng bán bị trả lại, nhập kho nguyên vật liệu thừa sau khi sản xuất, nhập kho hàng hoá mang đi gia công…

Cách thao tác

Lập phiếu nhập kho cho các thành phẩm sản xuất ra

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmNhập kho):Chọn loại chứng từ nhập kho là Thành phẩm sản xuất.

Đang xem: Cách nhập kho trong phần mềm misa 2017

*

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu nhập kho: Thông tin chung bao gồm các thông tin: Người giao hàng: chọn thông tin người giao hàng là những nhân viên trong công ty. … Thông tin hàng tiền:chọn các thành phẩm được nhập kho sau khi sản xuất, đồng thời khai báocác thông tin về kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơngiá… nhập kho của các thành phẩm đó.Thông tin thống kê:cho phép khai báo các thông tin như: khoản mục chi phí, đối tượng tậphợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán… phục vụ cho việc thống kê lêncác báo cáo kho.Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể lập chứng từ nhập kho thành phẩm từ các lệnh sản xuất .

Lập phiếu nhập kho cho hàng bán bị trả lại
Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmNhập kho):

*

Sau khi chọn xong chứng từ trả lại hàng bán, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hàng hoá bị trả lại từ chứng từ trả lại hàng bán sang chứng từ nhập kho.

*

Lựa chọn việc tính đơn giá nhập kho của hàng bán bị trả lại căn cứ vào đơn giá bình quân cuối kỳ hoặc nhập trực tiếp đơn giá.Sau khi khai báo xong các thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể khai báo trực tiếp chứng từ nhập kho hàng bán trả lại mà không cần phải chọn từ chứng từ trả lại hàng bán.

Lập phiếu nhập kho trong trường hợp NVL xuất kho không sử dụng hết, góp vốn, thuê gia công…
Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmNhập kho).Chọn loại chứng từ nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).

Xem thêm: Cách Kho Tôm Đất Ngon Như Nhà Hàng, Cách Làm Tôm Rim Mặn Ngọt, Cả Nhà Mê Như Điếu Đổ

*

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu nhập kho: Thông tin chung bao gồm các thông tin: Đối tượng: chọn thông tin đối tượng giao hàng để nhập kho có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.Người giao hàng: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục Khách hàng; Nhà cung cấp. Trường hợp chưa khai báo, có thể nhập trực tiếp trên chứng từ…. Thông tin hàng tiền:chọn các vật tư, hàng hoá cần nhập kho, đồng thời khai báo các thôngtin về kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá… củacác vật tư, hàng hoá đó.Thông tin thống kê:cho phép khai báo các thông tin như: khoản mục chi phí, đối tượng tậphợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán… phục vụ cho việc thống kê lêncác báo cáo kho.Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Trên các dữ liệu đa chi nhánh, có thể lập phiếu nhập từ phiếu xuất của chi nhánh khác .

Lập phiếu nhập kho hàng nhận gia công, chế biến
Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Nhập kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmNhập kho).Chọn loại chứng từ nhập kho là Hàng nhận gia công.

*

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu nhập kho: Thông tin chung bao gồm các thông tin: Đối tượng: chọn thông tin đối tượng giao hàng để nhập kho có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.Người giao hàng: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục Khách hàng; Nhà cung cấp. Trường hợp chưa khai báo, có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.Loạitiền: Đối với doanh nghiệp sử dụng đa tiền tệ thì cho phép chọn loạitiền để lập phiếu xuất kho đối với loại hàng nhận gia công….

Xem thêm: Cách Nấu Bò Kho Ăn Cơm – Cách Nấu Bò Kho Tại Nhà Ngon & Chuẩn Nhất 2021

Thông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá cần nhập kho, đồng thời khai báo các thông Thông tin thống kê:cho phép khai báo các thông tin như: khoản mục chi phí, đối tượng tậphợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán… phục vụ cho việc thống kê lêncác báo cáo khoSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

1. Các nghiệp vụ nhập kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

See more articles in category: Món Kho