Cách Nhập Kho Trên Misa 2019, Hướng Dẫn Nhập Xuất Kho Trên Phần Mềm Misa (P 9)

*
Công ty cổ phần bikipchamcon.com Help & Support Center Search:
Contents
Index Search
*

*
IndexBookmarkPrint
Home>2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ>2.3. Mua hàng>Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước về nhập kho

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn:Tại đây(Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 152, 156, 611… Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau: Khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào. Trường hợp nhân viên muahàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấpsau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tụcđể thanh toán với Kế toán. Trường hợp còn nợ nhà cungcấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hànghạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Đang xem: Cách nhập kho trên misa 2019

3. Các bước thực hiện
Trên phân hệ Mua hàngtab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng ThêmChứng từ mua hàng hóa. Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho. Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toántheo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Thuốc Trong Kho Dược, 5 Nguyên Tắc Sắp Xếp Và Bảo Quản Thuốc

Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

*

Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.Lưu ý:1.Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ muahàng trong nước nhập kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếunhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho .2. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay,hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi,séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chitiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Xem thêm: Cách Kho Cá Chép Với Dưa Chua, Hướng Dẫn Cách Làm Cá Chép Kho Dưa Chua

3. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn. 4. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau .

See more articles in category: Món Kho