Cách Nhập Hàng Tồn Kho Trên Misa 2017, Nhập Tồn Kho

*
Công ty cổ phần bikipchamcon.com Help & Support Center Search:
Contents
Index Search
*

*
IndexBookmarkPrint
Home>7. Hướng dẫn sử dụng chức năng>Menu Nghiệp vụ>Nhập số dư ban đầu>Tồn kho vật tư, hàng hoá>Nhập tồn kho

Nhập tồn kho

Cho phép nhập tồn kho đầu kỳ cho các vật tư, hàng hoá theo từng kho.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

Bước 1: Khai báo danh sách kho được sử dụng tại doanh nghiệp Vào menu Danh mụcVật tư hàng hóaKho. Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Đang xem: Cách nhập hàng tồn kho trên misa 2017

*

Bước 2: Khai báo danh mục Vật tư hàng hóa Vào menu Danh mụcVật tư hàng hóaVật tư hàng hóa. Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

*

Bước 3: Nhập tồn kho VTHH Cách 1: Nhập trực tiếp vào phần mềm

Vào menu Nghiệp vụNhập số dư ban đầutab Tồn kho vật tư, hàng hoá, chọn chức năng Nhập tồn kho trên thanh công cụ:

Với VTHH áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân cuối kỳ hoặc Bình quân tức thời: Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ.

*

Với vật tư, hàng hoá áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Đích danh hoặc Nhập trước xuất trước: Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ.

*

Với vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ/bán hộ: Chọn kho quản lý hàng nhận giữ hộ/bán hộ và chọn vật tư hàng hoá nhận giữ hộ/bán hộ còn tồn kho đầu kỳ.

*

Chọn loại hàng hoá là bán hộ hoặc giữ hộ tại cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ.

Xem thêm: Cách Làm Nước Hàng Kho Cá – Cách Làm Nước Màu Kho Cá Đơn Giản Từ Đường

*

Lưu ý: Để hiện thị được cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ, phục vụ cho việc nhập tồn kho VTHH nhận giữ hộ/bán hộ, trước đó kế toán cần tích chọn thông tin Có phát sinh hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thốngTuỳ chọnVật tư hàng hoá.

*

Sau khi khai báo xong tồn kho vật tư, hàng hoá, nhấn Cất. Lưu ý: Nhấn Thêm dòngđể nhập thêm VTHH hoặc chọn VTHH và nhấnXóa dòng để xóa VTHH vừa được nhập.

Cách 2: Nhập khẩu từ excel
Vào menu Nghiệp vụNhập số dư ban đầu ab Tồn kho vật tư, hàng hóa.

*

Lưu ý: Có thể xóa nhanh các vật tư hàng hóa nhập sai bằng cách:1. Trên danh sách Tồn kho vật tư hàng hóa, chọn kho chứa các vật tư hàng hóa muốn xóa.2. Chọn nhanh các VTHH cần xóa bằng cách:Nhấn Ctrl+A để chọn tất cả VTHH.Giữ phím Ctrl + chọn VTHH để chọn nhiều VTHH cùng lúc.Giữ phím Shift + chọn VTHH ở điểm đầu và VTHH ở điểm cuối để chọn khoảng VTHH.

Xem thêm: Vịt Kho Gừng Cách Làm Vịt Kho Gừng Miền Tây, Cách Làm Món Vịt Kho Gừng Cho Ngày Đông Ấm Áp

3. Nhấn Xóa.

*

See more articles in category: Món Kho