Cách Lập Phiếu Xuất Kho Trên Misa, Phiếu Xuất Kho

*
Công ty cổ phần bikipchamcon.com Help & Support Center Search:
Contents
Index Search
*

*
IndexBookmarkPrint
Cho phép lập các phiếu xuất kho bán hàng, xuất kho sản xuất, xuất kho cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc…

Cách thao tác

Lập phiếu xuất kho bán hàng

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Xuất kho bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmXuất kho).

Đang xem: Cách lập phiếu xuất kho trên misa

*

Sau khi chọn xong chứng từ bán hàng, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hàng hoá từ các chứng từ bán hàng đã chọn sang chứng từ xuất kho.

*

Nhập bổ sung thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:Có thể khai báo trực tiếp chứng từ xuất kho bán hàng mà không phải chọntừ chứng từ bán hàng hoặc lập chứng từ xuất kho bán hàng từ đơn đặthàng.

Lập phiếu xuất kho sản xuất
Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Xuất kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmXuất kho):

*

Sau khi chọn xong lệnh sản xuất, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy các nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất từ lệnh sản xuất sang chứng từ xuất kho.

*

Nhập bổ sung thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể khai báo trực tiếp chứng từ xuất kho sản xuất mà không phải chọn từ lệnh sản xuất.

Lập phiếu xuất kho cho chi nhánh khác
Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Xuất kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmXuất kho).Chọn loại chứng từ nhập kho là Xuất hàng cho chi nhánh khác.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Kho Rệu Ngon Bá Cháy Ngày Mưa!, Cách Nấu Thịt Kho Rệu Ngon Cơm, Thịt Heo Kho Nhừ

*

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu xuất kho: Thông tin chung:khai báo các thông tin về lệnh điều động, ngày điều động, của ai, lýdo, người vận chuyển, xuất tại kho nào và nhập tại kho nào… Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Mẫu số hoá đơn và Ký hiệu hoá đơn cho chứng từ xuất kho. Thông tin hàng tiền:chọn các hàng hoá được xuất kho gửi tới các chi nhánh khác, đồng thờikhai báo các thông tin về kho, tài khoản hạch toán, số lượng, đơn giábán… của các hàng hoá đó.

Lập phiếu xuất kho trong trường hợp xuất sử dụng góp vốn, mang đi biếu tặng, sử dụng nội bộ…
Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Xuất kho tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng ThêmXuất kho).Chọn loại chứng từ nhập kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn…).

*

Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu xuất kho: Thông tin chung bao gồm các thông tin: Đối tượng: chọn thông tin đối tượng nhận hàng (có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên).Người nhận:sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trêndanh mục khách hàng/nhà cung cấp. Trường hợp chưa khai báo, có thể nhậptrực tiếp trên chứng từ…. Thông tin hàng tiền:chọn các vật tư, hàng hoá cần xuất kho, đồng thời khai báo các thôngtin về kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng… của các vậttư, hàng hoá đó.Thông tin thống kê:cho phép khai báo các thông tin như: khoản mục chi phí, đối tượng tậphợp chi phí… phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo kho.Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Trên các phiếu xuất kho, đơn giá vốn của vật tư hàng hoá xuất kho sẽ được hệ thống tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã lựa chọn trên menu Hệ thốngTuỳ chọnVật tư hàng hoá:

Với phương pháp Bình quân cuối kỳ, khi phiếu xuất kho được ghi sổ sẽ chưa có thông tin về đơn giá vốn. Đơn giá vốn chỉ được cập nhật khi kế toán thực hiện chức năng Tính giá xuất kho.

Xem thêm: Vào Bếp Trổ Tài Với 4 Cách Kho Cá Lóc Không Bị Tanh, Đậm Đà Chuẩn Vị Nam Bộ

Với phương pháp Bình quân tức thời hoặc Nhập trước xuất trước, khi phiếu xuất kho được ghi sổ hệ thống sẽ tự động cập nhật giá vốn vào đơn giá xuất của phiếu xuất theo phương pháp đã chọn.Với phương pháp Đích danh, khi chọn vật tư hàng hoá để xuất kho, hệ thống sẽ hiển danh sách các các chứng từ mua hàng hoặc nhập kho để lựa chọn. Khi đó đơn giá trên chứng từ được chọn sẽ cập nhật vào đơn giá xuất của phiếu xuất kho.

*

1. Các nghiệp vụ xuất kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ xuất kho

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ

Chọn lệnh sản xuất để lập phiếu nhậpChọn phiếu xuất của chi nhánh khácChọn đơn đặt hàngChọn từ mua hàng qua khoChọn lệnh sản xuất để lập phiếu xuấtChọn phiếu nhậpCách tính đơn giá vốn của VTHH xuất kho?Chuyển khoChọn đơn đặt hàngChọn phiếu nhậpLập lệnh sản xuấtLập lệnh lắp ráp, tháo dỡ

See more articles in category: Món Kho