Cách Hạch Toán Chi Phí Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho Theo Tt 133 Và Tt 200

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là hoạt động của dự phòng khi giá trị thuần có sự suy giảm. Thông thường, so với giá trị ghi sổ của hàng hóa tồn kho mức giá có thể thực hiện sẽ thấp hơn. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng là một kiến thức quan trọng mà kế toán cần phải nắm vững để đáp ứng nhu cầu công việc. Bài viết dưới đây sẽ đề cập một cách chi tiết và chính xác nhất về cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Đang xem: Cách hạch toán chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

Phần này đề cập đến vấn đề hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 200 và thông tư 133. 

1.1. Nguyên tắc thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần tuân thủ theo nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, trích lập dự phòng giảm giá HTK khi “có những bằng chứng xác thực tin cậy về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện so với giá gốc của hàng tồn kho”. 

Thứ hai, việc hạch toán dự phòng hàng tồn kho được diễn ra cùng thời điểm lập báo cáo tài chính và cần tuân thủ theo các nguyên tắc của chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho cũng như các nguyên tắc trong chế độ tài chính kế toán ban hành.

Thứ ba, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần rõ ràng theo từng loại vật liệu cụ thể. Đối với hàng hóa dở dang, kế toán viên lập dự phòng theo từng loại dịch vụ riêng biệt.

Thứ tư, theo quy ước giá trị thuần có thể thực hiện của HTK chính là giá bán ước tính trong kỳ sản xuất của hàng tồn kho. 

Cuối cùng, khi thực hiện lập báo cáo tài chính, kế toán viên cần căn cứ vào các dữ liệu về số lượng, giá gốc, giá trị thuần. Từ đó thực hiện xác định các khoản dự phòng giảm giá HTK cần phải lập. 

Ghi tăng giá vốn hàng bán và tăng dự phòng khi khoản dự phòng giảm giá HTK cuối kỳ lớn hơn khoản giảm giá được ghi ở sổ kế toán.Ghi giảm giá vốn hàng bán và giảm dự phòng khi khoản dự phòng giảm giá HTK cuối kỳ thấp hơn khoản giảm giá được ghi ở sổ kế toán.

*

Cách lập dự toán hàng tồn kho chính xác nhất.

1.3. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 133

Để hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 133, kế toán viên cần chú ý các kiến thức sau đây:

Tài khoản dự phòng giảm giá HTK

Tài khoản phản ánh mức dự phòng tổn thất tài sản là TK 229 với tài khoản cấp 2 là TK 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Đây là tài khoản phản ánh chi tiết tình hình trích lập hay hoàn nhập dự phòng của mức giảm giá HTK.

Xem thêm: Chia Sẻ 3 Cách Nấu Bò Kho Chay Ngon Xuất Sắc Ăn Là Ghiền, Cách Nấu Bò Kho Chay Thơm Ngon

Hạch toán dự phòng hàng tồn kho theo thông tư 133 BTC

Tài khoản 229 (Dự phòng tổn thất tài sản) có kế cấu gồm các phần sau đây:

Bên nợ phản ánh mức hoàn nhập chênh lệch giữa số dư dự phòng tổn thất tài sản phải nhập của kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập kỳ trước chưa dùng hết. Hoặc thể hiện phần bù đắp giá trị tổn thất của tài sản từ số dư dự phòng được trích lập.Bên có phản ánh trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm kế toán tiến hành lập BCTC. Số dư bên có chính là số dư dự phòng tổn thất tài sản ở cuối kỳ kế toán.

Cách thực hiện hạch toán dự phòng 

Kế toán thực hiện hạch toán khi xảy ra các trường hợp như: Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ này lớn hơn hoặc nhỏ hơn số đã trích lập của các kỳ trước. 

Khi số dư lớn hơn, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 632: Phần chênh lệch giữa (Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này) và (Số dư đã trích lập từ các kỳ trước).Có TK 2294: Phần chênh lệch giữa (Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này) và (Số dư đã trích lập từ các kỳ trước)

Khi số dư nhỏ hơn, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 2294: Phần chênh lệch giữa (Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này) và (Số dư đã trích lập từ các kỳ trước).Có TK 632: Phần chênh lệch giữa (Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này) và (Số dư đã trích lập từ các kỳ trước).

Bài viết của bikipchamcon.com bikipchamcon.com mang đến nhiều kiến thức quan trọng về việc hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho như nguyên tắc, cách thực hiện, thời điểm tiến hành… Đây là nền tảng quan trọng để kế toán viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và công việc của mình.

bikipchamcon.com bikipchamcon.com là nền tảng kết nối doanh nghiệp và kế toán dịch vụ cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Qua nền tảng, kế toán có thể tìm kiếm thêm khách hàng gia tăng thu nhập. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tìm được nhân viên chuyên nghiệp với chi phí phù hợp.

Xem thêm: Làm Thịt Trâu Kho Đậm Vị Với 4 Cách Làm Thịt Trâu Kho Gừng, Cách Nấu Bò Kho Gừng

Hãy truy cập ngay nền tảng bikipchamcon.com bikipchamcon.com để trải nghiệm dịch vụ và hưởng nhiều ưu đãi.

See more articles in category: Món Kho