Cách Ghi Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ Mẫu Số 03Xknb

*

Đang xem: Cách ghi phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Xem thêm: Cách Kho Cá Trắm Ngon Ngày Tết Nguyên Đán, Món Cá Kho Ngày Tết

Xem thêm: Cách Làm Thịt Kho Vả Thành Nhiều Món Ngon Tuyệt, Cách Làm Món Vả Kho Tiêu Của Bảo Bình

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………

Mã số thuế:……………………………… …

Ký hiệu:

Số:

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

Ngày……… tháng………năm ………

Căn cứ lệnh điều động số:……… Ngày…….tháng……năm…..

của …………………………về việc………………

Họ tên người vận chuyển…… Hợp đồng số……………

Phương tiện vận chuyển:…………… ………………

Xuất tại kho: ………………………………………………………..

Nhập tại kho: ……………………………………….

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực

xuất

Thực nhập

Tổng cộng:

Người lập Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng

– Liên 3: Nội bộ

Chú ý khi sử dụng loại Phiếu này:

– Muốn sử dụng loại Phiếu này các bạn làm như sau:

Cách 1: Làm công văn lên thuế để muaCách 2: Tự đặt in -> Nhưng phải thông báo phát hành với cơ quan thuế=> Sử dụng và báo cáo như hóa đơn nhé

See more articles in category: Món Kho