Cách Chuyển Khoản Cho Kho Bạc Nhà Nước Thành Phố Ủy Nhiệm Thu

Thủ tục đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.Thông tin về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế sẽ được cập nhật nhanh và chính xác đến Tổng cục thuế, đảm bảo đúng ngày nộp thuế.Kết nối trực tiếp với hệ thống của Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuếđảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của khách hàng một cách chính xác, kịp thời, thông quan hàng hóa nhanh chóng.Hình thức thanh toán đa dạng: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.Thực hiện nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Đang xem: Cách chuyển khoản cho kho bạc nhà nước

*

Tiện ích
Thủ tục đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.Thông tin về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế sẽ được cập nhật nhanh và chính xác đến Tổng cục thuế, đảm bảo đúng ngày nộp thuế.Kết nối trực tiếp với hệ thống của Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuếđảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của khách hàng một cách chính xác, kịp thời, thông quan hàng hóa nhanh chóng.Hình thức thanh toán đa dạng: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.Thực hiện nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.
Đối tượng: Tổ chức, cá nhânBiểu phí: ưu đãi, miễn phí cho khách hàng có tài khoản tại bikipchamcon.com để thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước.

*

Thông tin chính
Đối tượng: Tổ chức, cá nhânBiểu phí: ưu đãi, miễn phí cho khách hàng có tài khoản tại bikipchamcon.com để thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Cách Kho Cá Chuồn Thính – Cá Chuồn Thính Ấm Ngày Mưa Lạnh

Phương thức thanh toán

Chi nhánh, Phòng Giao dịch, điểm giao dịch.Hệ thống Internet banking của bikipchamcon.com, nộp thuế qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế, nộp thuế qua cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Điều kiện thủ tục

Tại quầy: Khách hàng chỉ cần xuất trình 01 bảng kê nộp thuế theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (mẫu trắng có thể nhận tại các điểm giao dịch của bikipchamcon.com).Nộp thuế điện tử: Trường hợp nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế/ Tổng cục hải quan: Sau khi đăng ký thông tin sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thành công với Tổng cục Thuế/ Tổng cục hải quan, khách hàng đến ngân hàng để đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử.Trường hợp nộp thuế qua hệ thống Internet banking của bikipchamcon.com: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu quy định và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của bikipchamcon.com.

*

Thủ tục

Phương thức thanh toán

Chi nhánh, Phòng Giao dịch, điểm giao dịch.Hệ thống Internet banking của bikipchamcon.com, nộp thuế qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế, nộp thuế qua cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Xem thêm: Phí Lưu Kho Là Gì? 6 Cách Tính Phí Lưu Kho Thông Dụng Lưu Kho Là Gì Và Các Chi Phí Khi Lưu Kho Hàng Hóa

Điều kiện thủ tục

Tại quầy: Khách hàng chỉ cần xuất trình 01 bảng kê nộp thuế theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (mẫu trắng có thể nhận tại các điểm giao dịch của bikipchamcon.com).Nộp thuế điện tử: Trường hợp nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế/ Tổng cục hải quan: Sau khi đăng ký thông tin sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thành công với Tổng cục Thuế/ Tổng cục hải quan, khách hàng đến ngân hàng để đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử.Trường hợp nộp thuế qua hệ thống Internet banking của bikipchamcon.com: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu quy định và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của bikipchamcon.com.

See more articles in category: Món Kho